Myrddraal
Myrddraal

My first fanart of the amazing series Wheel of time by Robert Jordan.

More artwork
Ari ibarra randAri ibarra ari ibarra oathsAri ibarra ari ibarra raz 0000 razgriz